Pressmeddelande: Ekonomipriset 2023

English
English (pdf)
Swedish
Swedish (pdf)
Logo

9 oktober 2023

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2023 till

Claudia Goldin
Harvard University, Cambridge, MA, USA

”för att ha förbättrat vår förståelse av kvinnors arbetsmarknadsutfall”

Hon hittade nyckelfaktorer bakom könsskillnader på arbetsmarknaden

Årets ekonomipristagare, Claudia Goldin, var först med att ge en helhetsbild av kvinnors inkomster och deltagande på arbetsmarknaden genom århundradena. Hennes forskning belyser drivkrafterna bakom förändringarna och pekar på de huvudsakliga orsakerna till de skillnader mellan könen som kvarstår än i dag.

Kvinnor är kraftigt underrepresenterade på arbetsmarknaden globalt sett, och när kvinnor väl arbetar tjänar de mindre än män. Claudia Goldin har grävt i arkiven och med hjälp av över 200 år av data från USA förklarat hur och varför skillnader i löner och sysselsättningsgrad förändrats över tid.

Hon visar varför kvinnors deltagande på arbetsmarknaden inte gått spikrakt uppåt under hela perioden, utan i stället formar en kurva som liknar ett U. Andelen gifta kvinnor som yrkesarbetade minskade i samband med övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället i början av 1800-talet, men började därefter öka när tjänstesamhället växte fram i början av 1900-talet. Enligt Goldin är de bakomliggande orsakerna både de strukturomvandlingar som skett och att sociala normer rörande hem och barn gradvis förändrades.

Under hela 1900-talet har kvinnor valt att utbilda sig i allt högre grad. Och i de flesta höginkomstländer har kvinnor numera avsevärt högre utbildningsnivå än män. Goldin visar att tillgången till p-pillret skyndade på denna, historiskt sett, revolutionerande förändring genom att ge kvinnor nya möjligheter att planera för en yrkeskarriär.

Men trots moderniseringar, ekonomisk tillväxt, och en stadig ökning i andelen kvinnor som yrkesarbetar på 1900talet, tog det lång tid innan inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män började minska. En del av förklaringen är enligt Goldin att beslut om utbildning fattas i relativt ung ålder men påverkar hela den framtida yrkeskarriären. Om förväntningarna på en yrkeskarriär baserar sig på hur tidigare generationer har haft det – och de unga kvinnornas mammor inte återgick till arbetet förrän barnen vuxit upp – kommer utvecklingen att gå långsamt.

Historiskt sett har det varit möjligt att förklara löneskillnaderna relativt väl med skillnader i utbildning och val av yrke. Men, som Goldin också har visat, så finns det fortfarande stora löneskillnader mellan män och kvinnor med samma yrken. Dessa inkomstskillnader uppstår i hög grad i samband med att första barnet föds.

– Att förstå kvinnors roll på arbetsmarknaden är viktigt för samhället. Tack vare Claudia Goldins banbrytande forskning vet vi mycket mer om de underliggande faktorerna och vilka hinder som kan behöva undanröjas i framtiden, säger Jakob Svensson, ordförande för ekonomipriskommittén.

Illustrationer

Illustrationerna är fria att använda i icke kommersiella sammanhang. Vid publicering, ange ”© Johan Jarnestad/Kungl. Vetenskapsakademien”.

Illustration: Ekonomipriset 2023 (pdf)
Illustration: Den U-formade kurvan (pdf)
Illustration: Förväntningarnas betydelse (pdf)
Illustration: Föräldraskapseffekten (pdf)

Läs mer om årets ekonomipris

Populärvetenskaplig information: Historien hjälper oss förstå könsskillnader på arbetsmarknaden (pdf)
Scientific background to the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2023 (pdf)


Claudia Goldin, born 1946 in New York, NY, USA. PhD 1972 from University of Chicago, IL, USA. Professor at Harvard University, Cambridge, MA, USA.


Prissumma: 11 miljoner svenska kronor.
Mer information: www.kva.se och www.nobelprize.org
Presskontakt: Eva Nevelius, pressansvarig, 070-878 67 63, [email protected]
Sakkunniga: Tommy Andersson, 073-358 26 54, [email protected], Kerstin Enflo, 070-374 83 91, [email protected], Peter Fredriksson, 076-806 70 80, [email protected], Randi Hjalmarsson, 072-242 52 22, [email protected], Jakob Svensson, 070-177 67 17, [email protected], ledamöter av Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.


Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Nobelpriset® är av Nobelstiftelsen registrerat varumärke.

To cite this section
MLA style: Pressmeddelande: Ekonomipriset 2023. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2023. Fri. 8 Dec 2023. <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2023/213265-press-release-swedish/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Streams during Nobel Week

Watch the 2023 Nobel Prize lectures, the Nobel Prize Concert, Nobel Week Dialogue, the prize award ceremonies in Oslo and Stockholm and Nobel Peace Prize Forum here at nobelprize.org.
Watch lectures and award ceremonies

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.