Biobibliografisk notis

Imre Kertész är född i Budapest den 9 november 1929. Han är av judisk börd. 1944 deporterades han till Auschwitz och därifrån till Buchenwald varifrån han befriades 1945. Då han kommit tillbaka till Ungern arbetade han från 1948 på tidningen Világosság i Budapest men avskedades 1951 då tidningen blev partitrogen. Efter två års militärtjänst har han sedan levt som fri författare och översättare av tyskspråkiga författare såsom Nietzsche, Hofmannsthal, Schnitzler, Freud, Roth, Wittgenstein och Canetti som alla har haft betydelse för hans eget författarskap.

1975 publicerade Kertész sin första roman, Sorstalanság (Steg för steg, 1985; Mannen utan öde, 1998), som bygger på hans erfarenheter från Auschwitz och Buchenwald. Han har själv sagt: ”Tänker jag på en ny roman, tänker jag alltid på Auschwitz.” Detta betyder dock inte att Sorstalanság är självbiografisk i en enkel mening: Kertész säger själv att han använt en självbiografisk romanform men inte skrivit en självbiografisk roman. Sorstalanság refuserades först. Då romanen till sist publicerades 1975, mottogs den med kompakt tystnad. Om denna erfarenhet har Kertész skrivit i A kudarc, 1988 (Fiasko, 2000). Denna roman brukar ses som andra delen i en trilogi vars första del är Sorstalanság och vars tredje del är Kaddis a meg nem született gyermekért, 1990 (Kaddish för ett ofött barn, 1996). Kaddish är namnet på den bön som judarna ber för sina döda. I Kaddis a meg nem született gyermekért återkommer huvudpersonen György Köves från Sorstalanság och A kudarc. Han ber sin kaddish för det barn han vägrar sätta till världen, en värld som tillåtit förekomsten av Auschwitz. Andra prosaverk är A nyomkereső (”Spårfinnaren”), 1977, och Az angol lobogó (”Den engelska flaggan”), 1991.

1992 publicerades Gályanapló (Galärdagbok, 2002), en dagbok i skönlitterär form. Den spänner över åren 1961–1991. I Valaki más : a változás krónikája, (”Jag – en annan”), 1977, fortsätts denna inre monolog i form av anteckningar som förts under åren 1991–1995. Efter de politiska omvälvningarna 1989 kunde Kertész framträda mer offentligt. Hans föreläsningar och essäer finns samlade i A holocaust mint kultúra (”Holocaust som kultur”), 1993, A gondolatnyi csend, amíg kivégzöoztag újratölt (”Ögonblicket av tystnad medan exekutionspatrullen laddar på nytt”), 1998, och A számuzött nyelv (”Det landsförvisade språket”), 2001.

Kertész har erhållit Brandenburger Literaturpreis 1995, Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 1997, Herder-Preis och WELT-Literaturpreis 2000, Ehrenpreis der Robert-Bosch-Stiftung 2001 och Hans-Sahl-Preis 2002.

Verk
Sorstalanság. – Budapest, 1975
A nyomkereső: Két regény. – Budapest, 1977
Detektívtörténet. – Budapest : Magvetö, 1977*
A kudarc. – Budapest, 1988
Kaddis a meg nem született gyermekért. – Budapest, 1990
Az angol lobogó. – Budapest, 1991
Gályanapló. – Budapest, 1992
A holocaust mint kultúra : három előadás. – Budapest, 1993
Jegyzőkönyv / Imre Kertész; Élet és Irodalom / Esterházy Péter. – Budapest, 1993
Valaki más : a változás krónikája. – Budapest, 1997
A gondolatnyi csend, amíg a kivégzőosztag újratölt. – Budapest, 1998
A száműzött nyelv. – Budapest, 2001
Felszámolás : regény. – Budapest : Magveto, cop. 2003*
 
Verk på svenska
Steg för steg : roman / översatt  av Maria Ortman. – Bromma : Fripress, 1985. – Orig:s titel: Sorstalanság
Kaddish för ett ofött barn / översättning av Ervin Rosenberg. – Stockholm : Norstedt, 1996. – Orig:s titel: Kaddis a meg nem született gyermekért
Mannen utan öde / översatt av Maria Ortman. – Stockholm : Norstedt, 1998. – Tidigare utg. med titeln: Steg för steg. – Orig:s titel: Sorstalanság
Fiasko / översättning av Ervin Rosenberg. – Stockholm : Norstedt, 2000. – Orig:s titel: A kudarc
Galärdagbok / översättning av Ervin Rosenberg. – Stockholm : Norstedt, 2002. – Orig:s titel: Gályanapló
Protokollen / Imre Kertész, Péter Esterházy ; översättning av Ervin Rosenberg. – Stockholm : Norstedt, 2002. – Orig:s titel: Élet es irodalom ; Jegyzökönyv*
En annan : krönika över en förvandling / översatt av Ervin Rosenberg. – Stockholm : Norstedt, 2003. – Orig:s titel: Valaki más*
Likvidation : roman / översatt av Ervin Rosenberg. – Stockholm : Norstedt, 2004. – Orig:s titel: Felszámolás*
 
Werke auf deutsch
Mensch ohne Schicksal/ Dt. von Jörg Buschmann. – Berlin : Rütten u. Loening, 1990. – Orig. : Sorstalanság
Kaddisch für ein nicht geborenes Kind / aus dem Ungar. von György Buda und Kristin Schwamm. – Berlin : Rowohlt, 1992. – Orig.: Kaddis a meg nem született gyermekért
Galeerentagebuch / aus dem Ungar. von Kristin Schwamm. – Berlin : Rowohlt, 1993. – Orig. : Gályanapló
Eine Geschichte : zwei Geschichten/ Imre Kertész ; Péter Esterházy. Aus dem Ungar. von Kristin Schwamm und Hans Skirecki. – Salzburg: Residenz-Verl., 1994. – Orig. : Jegyzőkönyv
Meine Rede über das Jahrhundert. – Hamburg : Hamburger Ed., 1995
Eine Zurückweisung: Buch und CD zum Brandenburgischen Literaturpreis 1995. – Potsdam : Vacat, 1995
Roman eines Schicksallosen/ aus dem Ungar. von Christina Viragh. – Berlin : Rowohlt, 1996. – Orig.: Sorstalanság
Ich – ein anderer/ aus dem Ungar.  von Ilma Rakusa. – Berlin : Rowohlt, 1998. – Orig.: Valaki más : a változás krónikája
Die englische Flagge: Erzählungen / aus dem Ungar. von György Buda und Kristin Schwamm. – Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verl., 1999. – Inhalt : Die englische Flagge; Der Spurensucher; Protokoll. – Orig. : Az angol lobogó; A nyomkereső; Jegyzőkönyv
Eine Gedankenlänge Stille, während das Erschießungskommando neu lädt: Essays / aus dem Ungar. von György Buda … – Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verl., 1999. – Orig. : A gondolatnyi csend, amíg a kivégzőosztag újratölt
Fiasko / aus dem Ungar. von György Buda und Agnes Relle. – Berlin : Rowohlt Berlin, 1999. – Orig. : A kudarc
Der Spurensucher : Erzählung / aus dem Ungarischen übersetzt von György Buda. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2002. – Orig.: A nyomkereso*
Schritt für Schritt : Drehbuch zum Roman eines Schicksallosen / aus dem Ungarischen von Erich Berger. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2002. – Orig.: Sorstalanság : filmforgatókönyv*
“Heureka!” : Rede zum Nobelpreis für Literatur 2002 / aus dem Ungar. von Kristin Schwamm. Bearb. Ingrid Krüger. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2002*
Die exilierte Sprache : Essays und Reden / aus dem Ungar. von Kristin Schwamm … – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2003. – Orig.: A gondolatnyi csend, amíg a kivégzoosztag újratölt*
Liquidation : Roman / aus dem Ungarischen von Laszlo Kornitzer und Inger Krüger. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2003. – Orig.: Felszámolás*
Detektivgeschichte / aus dem Ungarischen von Angelika und Peter Máté. – Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2004*
 
Works in English
Fateless / translated by Christopher C. Wilson and Katharina M. Wilson. – Evanston, Ill. : Northwestern University Press, 1992. – Uniform title: Sorstalanság
Kaddish for a Child Not Born / translated by Christopher C. Wilson and Katharina M. Wilson. – Evanston, Ill. : Hydra Books, 1997. – Uniform title: Kaddis a meg nem született gyermekért
Liquidation / translated from the original Hungarian by Tim Wilkinson. – New York : Knopf, cop. 2004. – Uniform Title: Felszámolás*
Fatelessness : a Novel / translated from the Hungarian by Tim Wilkinson. – New York : Vintage International, 2004*
 
Œuvres en français
Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas : roman / trad. du hongrois par Natalia Zaremba-Huzsvai et Charles Zaremba. – Arles : Actes Sud, 1995. – Traduction de: Kaddis a meg nem született gyermekért
Etre sans destin: roman / trad. du hongrois par Natalia et Charles Zaremba. – Arles : Actes Sud, 1997. – Traduction de: Sorstalanság
Un autre : chronique d’une métamorphose / trad. du hongrois par Natalia et Charles Zaremba. – Arles : Actes Sud, 1999. – Traduction de: Valaki más : a változás krónikája
Le refus : roman / trad. du hongrois par Natalia Zaremba-Huzsvai ; en collab. avec Charles Zaremba. – Arles : Actes Sud, 2001. – Traduction de: A kudarc
Le chercheur de traces : récit / traduit du hongrois par Natalia Zaremba-Huzsvai et Charles Zaremba. – Arles : Actes Sud, 2003. – Traduction de: A nyomkeresö*
Liquidation : roman / traduit du hongrois par Natalia Zaremba-Huzsvai et Charles Zaremba. – Arles : Actes Sud, 2004. – Traduction de: Felszámolás*
Le drapeau anglais / récit trad. du hongrois par Natalia Zaremba-Huzsvai et Charles Zaremba. – Arles : Actes Sud, 2004. – Traduction de : Az angol lobogó*

Svenska Akademien


* Updated in 2005.

To cite this section
MLA style: Biobibliografisk notis. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2023. Wed. 1 Feb 2023. <https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2002/kertesz/25378-biobibliografisk-notis-2002/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.