Biobibliografisk notis

English
English [pdf]
Swedish
Swedish [pdf]
French
French [pdf]
German
German [pdf]
Spanish
Spanish [pdf]

logotype
Tomas Tranströmer är född den 15 april 1931 i Stockholm. Han är son till folkskolläraren Helmy och redaktören Gösta Tranströmer. Efter studentexamen 1950 från Södra Latins gymnasium påbörjade han studier i litteraturhistoria med poetik, religionshistoria samt psykologi vid Stockholms högskola – ämnen som ingick i hans filosofie kandidatexamen 1956. Efter att han avslutat sina akademiska studier anställdes han som assistent vid psykometriska institutionen vid Stockholms högskola 1957. Året därpå ingick han äktenskap med Monica Bladh. Åren 1960-1966 var han verksam som psykolog vid ungdomsanstalten Roxtuna utanför Linköping. Han anställdes vid Arbetsmarknadsinstitutet i Västerås 1980. Tranströmer drabbades 1990 av en stroke som till stor del berövade honom talförmågan.

Efter att ha publicerat dikter i olika tidskrifter gav Tranströmer 1954 ut samlingen 17 dikter – en av decenniets mest uppmärksammade debuter. Redan här märks det intresse för natur och musik som präglat en stor del av hans produktion. Med de följande diktsamlingarna Hemligheter på vägen (1958), Den halvfärdiga himlen (1962) och Klanger och spår (1966) befäste han hos kritiker och andra läsare sin position som en av de främsta lyrikerna i sin generation.

I sviten Östersjöar (1974) samlas fragment av en släkthistoria från Runmarö i Stockholms skärgård, där morfadern var lots, och där Tranströmer allt sedan barndomen tillbringat många somrar. Minnen från uppväxtens 1930- och 40-tal finns även i memoarboken Minnena ser mig (1993).

De flesta av Tranströmers diktsamlingar kännetecknas av sparsamhet, konkretion och pregnanta metaforer. Med de senaste samlingarna Sorgegondolen (1996) och Den stora gåtan (2004) har Tranströmer gått mot ett allt mindre format och en allt större grad av koncentration.

Redan på 1960-talet introducerades Tranströmer i USA av författaren Robert Bly. Allt sedan dess har intresset för hans poesi ökat internationellt, och han finns numera översatt till över sextio språk. Genom åren har Tranströmer även publicerat egna tolkningar av utländsk poesi. En samlingsvolym med hans översättningar gavs ut 1999 under titeln Tolkningar.

Verk på svenska
Diktsamlingar
17 dikter. – Stockholm : Bonnier, 1954
Hemligheter på vägen. – Stockholm : Bonnier, 1958
Den halvfärdiga himlen. – Stockholm : Bonnier, 1962
Klanger och spår. – Stockholm : Bonnier, 1966
Mörkerseende. – Göteborg : Författarförlaget, 1970
Stigar / Tomas Tranströmer, Robert Bly, János Pilinszky ; övers. av Tomas Tranströmer tillsammans med Géza Thinsz. – Göteborg : Författarförlaget, 1973
Östersjöar. – Stockholm : Bonnier, 1974
Sanningsbarriären. – Stockholm : Bonnier, 1978
Det vilda torget. – Stockholm : Bonnier, 1983
The Blue House = Det blå huset / translated from the Swedish by Göran Malmqvist. – Houston, TX. : Thunder City Press, 1987
För levande och döda. – Stockholm : Bonnier, 1989
Sorgegondolen. – Stockholm : Bonnier, 1996
Fängelse : nio haikudikter från Hällby ungdomsfängelse (1959). – Uppsala : Ed. Edda, 2001
Den stora gåtan. – Stockholm : Bonnier, 2004
Tomas Tranströmers ungdomsdikter / utgivna och kommenterade av Jonas Ellerström. – Lund : Ellerström, 2006. – 2., utök. uppl. 2011
Samlingsvolymer
Kvartett : 17 dikter ; Hemligheter på vägen ; Den halvfärdiga himlen ; Klanger och spår. – Stockholm : Bonnier, 1967
Dikter 1954-1978. – Stockholm : Bonnier, 1979
Dikter. – Stockholm : MånPocket, 1984
Samlade dikter : 1954-1996. – Stockholm : Bonnier, 2001. – Ny utg. 2002 och 2005
Dikter och prosa 1954-2004. – Stockholm : Bonnier, 2011
Övrigt
Minnena ser mig. – Stockholm : Bonnier, 1993
Tolkningar / redaktör: Niklas Schiöler. – Stockholm : Bonnier, 1999
Air mail : brev 1964-1990 / Tomas Tranströmer, Robert Bly ; en bok sammanställd av Torbjörn
Schmidt ; översättning av Lars-Håkan Svensson. – Stockholm : Bonnier, 2001
Verk på engelska
Twenty Poems / translated by Robert Bly. – Madison, MN. : Seventies Press, 1970
Night Vision / selected and translated from the Swedish by Robert Bly. – London : London Magazine Editions, 1972
Windows & Stones : Selected Poems / translated by May Swenson with Leif Sjöberg. – Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, 1972
Elegy ; Some October notes / translated from the Swedish of Tomas Tranströmer. – Rushden : Sceptre, 1973
Citoyens / translated from the Swedish by Robin Fulton. – Knotting, Bedfordshire : Sceptre Press, 1974
Baltics / translated by Samuel Charters. – Berkeley : Oyez, 1975. – Translation of Östersjöar
Baltics / translated from the Swedish by Robin Fulton. – London : Oasis Books, 1980. – Translation of Östersjöar
How the Late Autumn Night Novel Begins / translated by Robin Fulton. – Knotting, Bedfordshire : Sceptre Press, 1980
Truth Barriers : Poems / translated and introduced by Robert Bly. – San Francisco : Sierra Club Books, 1980. – Translation of Sanningsbarriären
Selected Poems / translated by Robin Fulton. – Ann Arbor, MI. : Ardis Publishers, 1981
The Truth Barrier / translated from the Swedish by Robin Fulton. – London : Oasis, 1984
The Wild Marketplace / translated by John F. Deane. – Sandymount, Dublin : Dedalus, 1985. – Translation of Det vilda torget
Tomas Tranströmer : Selected Poems, 1954-1986 / edited by Robert Hass. – New York : Ecco Press, 1987
The Blue House = Det blå huset / translated from the Swedish by Göran Malmqvist. – Houston, TX. : Thunder City Press, 1987
Collected Poems / translated by Robin Fulton. – Newcastle upon Tyne : Bloodaxe Books, 1987
For the Living and the Dead / poems translated from Swedish by John F. Deane. – Dublin : Dedalus, 1994
For the Living and the Dead : New Poems and a Memoir / edited by Daniel Halpern. – Hopewell, NJ : Ecco Press, 1995
For the Living and the Dead : A Bilingual Edition / translation from the Swedish by Don Coles. – Ottawa, Ont. : BuschekBooks, 1996
New Collected Poems / translated by Robin Fulton. – Newcastle upon Tyne : Bloodaxe Books, 1997
Sorgegondolen = The Sorrow Gondola / translated from the Swedish by Robin Fulton. – Dublin : Dedalus Press, 1997
The Half-Finished Heaven : The Best Poems of Tomas Tranströmer / chosen and translated by Robert Bly. – Saint Paul, MN. : Graywolf Press, 2001
The Deleted World. – Bilingual ed. / new versions in English by Robin Robertson. – London : Enitharmon Press, 2006
The Great Enigma : New Collected Poems / translated from the Swedish by Robin Fulton. – New York, NY : New Directions, 2006
The Sorrow Gondola = Sorgegondolen / translated by Michael McGriff & Mikaela Grassl. – København : Green Integer, 2010
Verk på franska
Baltiques : et autres poèmes, anthologie (1966-1989) / traduit du suédois par Jacques Outin … – Pantin : Le Castor astral, 1989. – Traduction de: Östersjöar
Œuvres complètes : poèmes, 1954-1996 / traduit du suédois et préface par Jacques Outin ; avertissement de Kjell Espmark … ; postf. de Renaud Ego. – Bègles : Le Castor astral, 1996
Les souvenirs m’observent / traduit du suédois et postface par Jacques Outin. – Bègles : Le Castor astral, 2004. – Traduction de: Minnena ser mig
La grande énigme : 45 haïkus / adaptés du suédois par Jacques Outin ; préface de Petr Kral ; photogr. de
Lucien Clergue. – Talence : Le Castor astral, 2004. – Traduction de: Den stora gåtan
Baltiques : œuvres complètes 1954-2004 / traduit du suédois et préfacé par Jacques Outin ; avertissement de Kjell Espmark ; postface de Renaud Ego. – Paris : Gallimard, 2004
Verk på spanska
Postales negras / traducción: Roberto Mascaró & Christian Kupchik. – Stockholm : Ediciones Inferno, 1988
El bosque en otoño / traducción de Roberto Mascaró. – Montevideo : Uno/Siesta, 1989
Para vivos y muertos / versiones de Roberto Mascaró ; con la versión de Bálticos de Francisco Uriz. – Madrid : Hiperión, 1992
Góndola fúnebre / versión castellana de Roberto Mascaró. – Concepción : Ed. Literatura Americana Reunida (LAR), 2000
29 jaicus y otros poemas = 29 haiku och andra dikter / versión castellana y prólogo de Roberto Mascaró. – Montevideo : Ediciones Imaginarias, 2003
Poemas selectos y Visión de la Memoria / versión castellana: Roberto Mascaró. – Caracas : Bid & Co., 2009
El cielo a medio hacer / traducción y selección de Roberto Mascaró. – Madrid : Nórdica Libros, 2010
Verk på tyska
Gedichte / Aus dem Schwedischen von Hanns Grössel. – München : Hanser, 1981
Gedichte / Aus dem Schwedischen von Hanns Grössel. – München : Heyne, 1983
Formeln der Reise / Aus dem Schwedischen nachgedichtet von Friedrich Ege, Hanns Grössel, Richard Pietrass, Pierre Zekeli. – Berlin : Verlag Volk und Welt, 1983.
Der wilde Marktplatz : Gedichte / Aus dem Schwedischen von Hanns Grössel. – München : Hanser, 1985. – Originaltitel: Det vilda torget
Der Mond und die Eiszeit : Gedichte / Aus dem Schwedischen von Hanns Grössel. – München : Piper, 1992
Schmetterlingsmuseum : fünf autobiographische Texte / Aus dem Schwedischen von Hanns Grössel. – Leipzig : Reclam, 1992
Für Lebende und Tote : Gedichte / Aus dem Schwedischen von Hanns Grössel. – München : Hanser, 1993. – Originaltitel: För levande och döda
Sämtliche Gedichte / Aus dem Schwedischen von Hanns Grössel. – München : Hanser, 1997
Die Erinnerungen sehen mich / Aus dem Schwedischen von Hanns Grössel. – München : Hanser, 1999. – Originaltitel: Minnena ser mig
Gedichte / Ausgewählt von Raoul Schrott ; aus dem Schwedischen von Hanns Grössel. – München : Hanser, 1999
Einunddreißig Gedichte / Aus dem Schwedischen von Hanns Grössel ; ausgewählt von Heiner Boehncke. – Stade : Ed. Goldberg, 2002
Das große Rätsel : Gedichte. – Zweisprachige Ausgabe / Aus dem Schwedischen von Hanns Grössel. –
München : Hanser, 2005. – Originaltitel: Den stora gåtan
Ungdomsdikter / Jugendgedichte. – Münster : Kleinheinrich, 2011
Litteratur i urval
Fulton, Robin, The Poetry of Tomas Tranströmer. – London : Academic Press, 1973
Espmark, Kjell, Resans formler : en studie i Tomas Tranströmers poesi. – Stockholm : Norstedt, 1983
Bergsten, Staffan, Den trösterika gåtan : tio essäer om Tomas Tranströmers lyrik. – Stockholm : FIB:s lyrikklubb, 1989
Karlström, Lennart, Tomas Tranströmer : en bibliografi. – Stockholm : Kungl. bibl., 1990-2001. – 2 vol.
Bankier, Joanna, The sense of time in the poetry of Tomas Tranströmer. – Ann Arbor, MI. : UMI, 1993
Ringgren, Magnus, Det är inte som det var att gå längs stranden : en guide till Tomas Tranströmers Östersjöar. – Stockholm : Bokbandet, 1997
Schiöler, Niklas, Koncentrationens konst : Tomas Tranströmers senare poesi. – Stockholm : Bonnier, 1999
Ringgren, Magnus, Stjärnhimlen genom avloppsgallret : fyra essäer om Tomas Tranströmer. – Uppsala : Ed. Edda, 2001
Sjöberg, Fredrik, Tranströmerska insektsamlingen från Runmarö. – Lund : Ellerström, 2001
Ett drömseminarium = Traumseminar = Unenäoseminar = Seminar snov = Seminár snov = Seminarium oniryczne = Sapnu seminars = Yumeno semunaru / [redaktör: Richard Pietrass]. – Visby : Östersjöns författar- och översättarcentrum, 2002
Nielsen, Birgitte Steffen, Den grå stemme : stemmen i Tomas Tranströmers poesi. – Viborg : Arena, 2002
Rönnerstrand, Torsten, “Varje problem ropar på sitt eget språk” : om Tomas Tranströmer och språkdebatten. – Karlstad : Karlstad Univ. Press, 2003
Slyk, Magdalena, “Vem är jag?” : det lyriska subjektet och dess förklädnader i Tomas Tranströmers författarskap. – Uppsala : Uppsala universitet, 2010
Bergsten, Staffan, Tomas Tranströmer : ett diktarporträtt. – Stockholm : Bonnier, 2011

Svenska Akademien

To cite this section
MLA style: Biobibliografisk notis. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2024. Sat. 2 Mar 2024. <https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2011/8470-biobibliografisk-notis-2011/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Nobel Prizes and laureates

Eleven laureates were awarded a Nobel Prize in 2023, for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. Their work and discoveries range from effective mRNA vaccines and attosecond physics to fighting against the oppression of women.

See them all presented here.
Illustration

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.