Presentationstal

English
Swedish

Presentationstal av Professor Anna Wedell, ledamot av Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet, ledamot av Medicinska Nobelkommittén, 10 december 2022.

Eders Majestäter. Eders Kungliga Högheter. Ärade Nobelpristagare. Mina Damer och Herrar.

Vilka är vi och var kommer vi ifrån? Dessa frågor har länge sysselsatt mänskligheten. Allt levande lämnar spår genom historien. Uråldriga ben har länge studerats, men detaljerade frågor om släktskap kan inte besvaras på det viset.

DNA gav nya möjligheter. DNA innehåller livets kod. Gradvisa förändringar i denna kod utgör grunden för evolutionen och finns kvar i vårt DNA som spår av våra förfäder. Genom att jämföra DNA kan vi förstå släktskap mellan olika livsformer och individer. Svante Pääbo var från tidig ålder fascinerad av människans historia. Under studier i immunologi såg han nya möjligheter och i hemlighet studerade han egyptiska mumier med de senaste DNA-teknologierna.

Han resultat väckte uppmärksamhet över världen, men utmaningar uppenbarade sig snabbt. Uråldrigt DNA låter sig inte enkelt fångas ens med den mest avancerade teknologin. Pääbo inledde därför en resa mot stringens och struktur. Genom djup kunskap om DNA, kombinerat med teknologisk briljans, uthållighet, passion och kollegialitet, föddes ett nytt vetenskapsområde: Paleogenomik.

Till slut var han redo för sin ultimata utmaning, arvsmassan från vår närmaste utdöda släkting, neandertalaren. Med hjälp av ny storskalig sekvenseringsteknologi och genom att samla ett internationellt konsortium för data-analys, lyckades Pääbo med det till synes omöjliga, kartläggning av neandertalarens hela arvsmassa.

Homo sapiens utvecklades i Afrika, vandrade ut och levde sida vid sida med neandertalare som hade anpassats till den Eurasiska kontinenten under hundratusentals år. Tack vare Pääbos upptäckter kunde fundamentala frågor ställas och förbluffande fakta avslöjas. Homo sapiens och neandertalare fick barn tillsammans och vi bär med oss gener från våra utdöda släktingar som påverkar oss än idag, rörande exempelvis hur vi reagerar på infektioner. Pääbo gjorde också den sensationella upptäckten av en ny hominin, genom analys av DNA från ett minimalt fingerben. Den nyupptäcka denisovamänniskan har också lämnat genetiska spår som lever kvar och påverkar oss idag.

Svante Pääbos upptäckter ger oss möjlighet ställa en av de mest fundamentala frågorna av alla: Vad gör oss unika? Likt oss hade neandertalare stora hjärnor, de levde i grupper och använde verktyg, men dessa ändrades mycket litet under hundratusentals år tills neandertalarna av oklar anledning försvann. Homo sapiens å andra sidan utvecklade snabbt komplexa kulturer, figurativ konst och avancerade innovationer. De korsade öppet vatten och spreds över hela vår planet. Något hände som gav oss nya förmågor.

Svaren måste finnas bland genetiska förändringar som uppstod efter att vi skilts åt, för inte så länge sedan. Tack vare Pääbos banbrytande upptäckter har genetiska varianter identifierats, som finns hos alla nu levande människor men saknas hos neandertal och denisova. Att förstå deras funktionella betydelse är en spännande utmaning och ett fokus för Svante Pääbos nuvarande forskning.

Jag vill nu hedra Nobelpristagarna från 2020 och 2021. Harvey Alter, Michael Houghton och Charles Rice “för deras upptäckt av hepatit C-virus”. David Julius och Ardem Patapoutian “för deras upptäckter av receptorer för temperatur och beröring”.

Dr Svante Pääbo.
Dina banbrytande upptäckter har öppnat ett fönster mot vårt avlägsna förflutna, och gett oss överraskande insikter. Arvsmassan från våra närmaste utdöda släktingar ger oss en ny, mycket mer närliggande, referenspunkt för studier av vilka vi är och varifrån vi kommer. Det krävs mer än genetik för att förstå vad det är att vara människa. Du har gett oss en solid biologisk grund för fortsatta undersökningar av denna fundamentala fråga.

Å Nobelförsamlingens vid Karolinska Institutet vägnar, är det ett stort privilegium att få framföra våra varmaste gratulationer. Jag ber dig nu att stiga fram för att motta Nobelpriset från Hans Majestät Konungens hand.

Copyright © The Nobel Foundation 2022

 

 

To cite this section
MLA style: Presentationstal. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2024. Thu. 18 Jul 2024. <https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2022/201133-ceremony-speech-swedish/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Nobel Prizes and laureates

Eleven laureates were awarded a Nobel Prize in 2023, for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. Their work and discoveries range from effective mRNA vaccines and attosecond physics to fighting against the oppression of women.

See them all presented here.
Illustration

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.