Press release

Press release

Swedish 8 oktober 2018 har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2018 till William D. Nordhaus Yale University, New Haven, USA ”för att ha integrerat klimatförändringar i långsiktig makroekonomisk analys” och Paul M. Romer NYU Stern School of Business, New York, USA ”för att ha integrerat teknisk utveckling i…

more

Press release

English 8 October 2018 has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus Yale University, New Haven, USA “for integrating climate change into long-run macroeconomic analysis” and Paul M. Romer NYU Stern School of Business, New York, USA “for integrating technological innovations into…

more

Press release

Norwegian Kunngjørelse har bestemt at Nobels fredspris for 2018 skal gå til Denis Mukwege og Nadia Murad for deres kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter. Begge prisvinnerne har gjort en avgjørende innsats for å rette oppmerksomhet mot og bekjempe slike krigsforbrytelser. Denis Mukwege er hjelperen som har viet sitt…

more

Press release

English Announcement has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. Both laureates have made a crucial contribution to focusing attention on, and combating, such war crimes. Denis Mukwege is…

more

Press release

Swedish 3 oktober 2018 har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2018 med ena hälften till Frances H. Arnold California Institute of Technology, Pasadena, USA ”för riktad evolution av enzymer” och med andra hälften gemensamt till George P. Smith University of Missouri, Columbia, USA och Sir Gregory P. Winter MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, Storbritannien…

more

Press release

English 3 October 2018 has decided to award the Nobel Prize in Chemistry 2018 with one half to Frances H. Arnold California Institute of Technology, Pasadena, USA “for the directed evolution of enzymes” and the other half jointly to George P. Smith University of Missouri, Columbia, USA and Sir Gregory P. Winter MRC Laboratory of…

more

Press release

Swedish 2 oktober 2018 har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2018 ”för banbrytande uppfinningar inom laserfysik” med ena hälften till Arthur Ashkin Bell Laboratories, Holmdel, USA ”för den optiska pincetten och dess tillämpning på biologiska system” och med andra hälften gemensamt till Gérard Mourou École Polytechnique, Palaiseau, Frankrike University of Michigan, Ann Arbor, USA och…

more

Press release

English 2 October 2018 has decided to award the Nobel Prize in Physics 2018 “for groundbreaking inventions in the field of laser physics” with one half to Arthur Ashkin Bell Laboratories, Holmdel, USA “for the optical tweezers and their application to biological systems” and the other half jointly to Gérard Mourou École Polytechnique, Palaiseau, France…

more

Press release

Swedish Pressmeddelande 2018-10-01 har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2018 skall delas lika mellan James P. Allison och Tasuku Honjo för deras upptäckt av cancerbehandling genom hämning av immunförsvarets bromsmekanismer   SAMMANFATTNING Cancer är ett av vår tids största gissel och skördar miljontals liv varje år. Genom att förstärka immunsystemets inneboende…

more

Press release

English Press release 2018-10-01 has today decided to award the 2018 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation SUMMARY Cancer kills millions of people every year and is one of humanity’s greatest health challenges. By stimulating…

more