Nobelprize.org
Nobel Prizes and Laureates

Nobel Prizes and Laureates

The Nobel Peace Prize 1999
Médecins Sans Frontières

Share this:
Den Norske Nobelkomite

 

Nobels Fredspris for 1999

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 1999 skal tildeles Leger uten grenser (Médecins Sans Frontières) for organisasjonens banebrytende humanitære innsats på flere kontinenter.

Leger uten grenser har siden opprettelsen tidlig på 1970-tallet hatt som grunnprinsipp at alle ofre for natur- og menneskeskapte katastrofer har krav på profesjonell hjelp så raskt og effektivt som mulig. Nasjonale grenser og politiske forhold eller sympatier må ikke influere på hvem som får humanitær hjelp. Ved høy grad av uavhengighet har organisasjonen gjort det mulig å leve opp til disse idealer.

Ved rask intervensjon har Leger uten grenser kunnet vekke offentlighetens oppmerksomhet om humanitære katastrofer, og ved å påpeke katastrofens årsaker har organisasjonen bidratt til å skape en opinion mot maktmisbruk og overgrep.

I krisesituasjoner preget av vold og brutalitet kan Leger uten grenser, gjennom sitt humanitære arbeid, åpne for kontakt mellom de stridende parter. Samtidig vil den selvoppofrende og fryktesløse hjelpearbeider være et menneskelig ansikt overfor det enkelte offer, representere respekt for dets verdighet og gi håp om fred og forsoning.


Oslo, 15. oktober 1999

 

Share this:
To cite this page
MLA style: "Nobels fredspris for 1999 til Leger uten grenser (Médecins Sans Frontières) - Pressemelding ". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 21 Sep 2017. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1999/press-no.html>

Recommended: