Pressmeddelande: Nobelpriset i kemi 2001

 

10 oktober 2001

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Nobelpriset i kemi år 2001 för utvecklandet av katalytisk asymmetrisk syntes, med ena halvan gemensamt till

William S. Knowles
St Louis, Missouri, USA och

Ryoji Noyori
Nagoya University, Chikusa, Nagoya, Japan

“för deras arbeten över kiralt katalyserade hydrogeneringsreaktioner”

och den andra halvan av priset till

K. Barry Sharpless
The Scripps Research Institute, La Jolla, Kalifornien, USA

“för hans arbeten över kiralt katalyserade oxidationsreaktioner”.

Spegelbildskatalys

Många molekyler uppträder i två former som är spegelbilder av varandra – liksom våra händer är varandras spegelbilder. Sådana molekyler kallas kirala. I naturen har det visat sig att den ena formen ofta dominerar. I våra celler passar därför den ena spegelbildsformen av en molekyl “som handen i handsken”, i motsats till den andra som rentav kan vara skadlig. Läkemedel består ofta av kirala molekyler och skillnaden mellan de båda formerna kan bli en fråga om liv och död – så var det t.ex. i Neurosedynkatastrofen på 60-talet. Det är därför angeläget att kunna framställa de två kirala formerna var för sig.

Årets Nobelpristagare i kemi har utvecklat molekyler som kan katalysera viktiga reaktioner så att endast den ena av de två spegelbildsformerna bildas. Katalysatormolekylen, som själv är kiral, påskyndar reaktionen utan att själv förbrukas. En enda sådan molekyl kan producera miljontals molekyler av den önskade spegelbildsformen.

William S. Knowles upptäckte att det var möjligt att utnyttja s.k. övergångsmetaller för att göra kirala katalysatorer för en viktig typ av reaktion kallad hydrogenering och därmed erhålla företrädesvis den ena spegelformen som produkt. Hans forskning ledde snabbt till en industriell process för framställning av läkemedlet L-DOPA som används för behandling av Parkinsons sjukdom. Royji Noyori har lett utvecklingen vidare till dagens generella kirala katalysatorer för hydrogenering. K. Barry Sharpless å andra sidan belönas för utvecklingen av kirala katalysatorer för en annan viktig reaktionstyp – oxidationsreaktioner.

Pristagarna har öppnat ett helt nytt forskningsfält och därmed möjliggjort syntes av molekyler och material med nya egenskaper. Idag utnyttjas resultaten av deras grundforskning i en rad industriella synteser av läkemedel, t.ex. antibiotika, antiinflammatoriska medel och hjärtmediciner.

Läs mer om årets pris

Populärvetenskaplig information

Scientific Background (pdf)

Useful Links/Further Reading

William S. Knowles, 84 år, född 1917 (amerikansk medborgare). Doktorerade 1942 vid Columbia University. Tidigare verksam vid Monsanto Company, St Louis, USA. Pensionerad sedan 1986.

Ryoji Noyori, 63 år, född 1938 i Kobe, Japan (japansk medborgare). Doktorerade 1967 vid Kyoto University. Sedan 1972 professor i kemi vid Nagoya University, Nagoya, Japan.

K. Barry Sharpless, 60 år, född 1941 i Philadelphia, Pennsylvania, USA (amerikansk medborgare). Doktorerade 1968 vid Stanford University. Sedan 1990 är han professor i kemi vid the Scripps Research Institute, La Jolla, USA.

Prissumma
10 miljoner svenska kronor, Knowles och Noyori delar på hälften av prissumman och Sharpless tilldelas den andra hälften

Pressansvarig
Eva Krutmeijer, tel. 08-673 95 95, 0709-84 66 38, [email protected]

To cite this section
MLA style: Pressmeddelande: Nobelpriset i kemi 2001. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2022. Fri. 27 May 2022. <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2001/9086-pressmeddelande-nobelpriset-i-kemi-2001/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.