Pressmeddelande: Nobelpriset i kemi 2005

English
French
Swedish

Logo

5 oktober 2005

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi år 2005 gemensamt till

Yves Chauvin
Institut Français du Pétrole, Rueil-Malmaison, Frankrike,

Robert H. Grubbs
California Institute of Technology (Caltech), Pasadena, CA, USA och

Richard R. Schrock
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, USA

“för utveckling av metates-metoden inom organisk syntes”.

Metates – en dans med partnerbyte

Årets Nobelpristagare i kemi har utvecklat metatesen till en av de mest användbara reaktionerna inom den organiska kemin. Fantastiska möjligheter har därmed skapats för framställning av många nya molekyler t.ex. läkemedel. Snart är det bara fantasin som sätter gränser för vilka molekyler man kan bygga!

Organiska ämnen innehåller grundämnet kol. Kolatomer kan bilda långa kedjor och ringar, binda till sig andra grundämnen som väte och syre, forma dubbelbindningar etc. Allt liv på jorden bygger på sådana kolföreningar, men de kan också framställas på konstgjord väg, vilket kallas organisk syntes.

Metates betyder byta plats. I metates-reaktioner bryts och ombildas dubbelbindningar mellan kolatomer på ett sätt som får atomgrupper att byta plats. Detta sker med hjälp av speciella katalysatormolekyler. Metatesen kan liknas vid en dans där man byter partner under dansens gång.

Animation (Plug-in-krav: Flash Player 6) 

År 1971 kunde Yves Chauvin förklara i detalj hur metates-reaktioner fungerar och vilka metallföreningar som katalyserar reaktionerna. Nu hade man “receptet”. Nästa steg blev att, om möjligt, utveckla själva katalysatorerna.

Richard Schrock blev först med att framställa en metallförening som fungerade som en effektiv katalysator för metates. Detta var år 1990. Ett par år senare utvecklade Robert Grubbs en ännu bättre katalysator som är stabil i luft och därför fått stor praktisk betydelse.

Metatesen används dagligen i kemiindustrin, framför allt i utvecklingen av läkemedel och avancerade plastmaterial. Tack vare pristagarnas insatser har man fått syntesmetoder som är

• effektivare (färre reaktionssteg, resurssnålare, mindre mängd restprodukter),
• enklare att använda (stabila i luft, normala temperatur- och tryckförhållanden) och
• mer miljövänliga (ofarliga lösningsmedel, mindre utsläpp).

Detta innebär ett stort steg framåt för den s.k. gröna kemin, som just innebär att minska utsläppen genom en smartare produktion. Metatesen är ett exempel på hur viktiga grundforskningsinsatser snabbt blivit användbara i olika tillämpningar till nytta för människan, samhället och miljön.

Läs mer om årets kemipris
Populärvetenskaplig information
Advanced information (pdf)
Links and Further Reading

Yves Chauvin, född 1930 (74 år), fransk medborgare. Directeur de recherche honoraire à l’Institut français du pétrole, Rueil-Malmaison, France.

Robert H. Grubbs, född 1942 (63 år) i Calvert City, KY, USA (amerikansk medborgare). PhD i kemi 1968 vid Columbia University, New York, NY, USA. Victor and Elisabeth Atkins Professor i kemi vid California Institute of Technology, Pasadena (Caltech), CA, USA.

Richard R. Schrock, född 1945 (60 år) i Berne, IN, USA (amerikansk medborgare). PhD i kemi 1971 vid Harvard University, Cambridge, MA, USA. Frederick G. Keyes Professor i kemi vid Massachusetts Institute of Technology, Cambridge (MIT), MA, USA.

Prissumma: 10 miljoner svenska kronor, delas lika mellan pristagarna.

Kontaktpersoner: Malin Lindgren, informatör, tel. 08-673 95 22, 0709-88 60 04, [email protected]
Eva Krutmeijer, informationschef, tel. 08-673 95 95, 0709-84 66 38, [email protected]

To cite this section
MLA style: Pressmeddelande: Nobelpriset i kemi 2005. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2022. Tue. 6 Dec 2022. <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2005/9025-pressmeddelande-nobelpriset-i-kemi-2005/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.