Presentationstal

English
Swedish

Presentationstal av professor Sara Snogerup Linse, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, ledamot av Nobelkommittén för kemi, 10 december 2018.

Eders Majestäter. Eders Kungliga Högheter. Ärade Pristagare. Mina Damer och Herrar.

Vi människor tror att vi kan allt. Men ibland är det mer framgångsrikt att vara ödmjuk inför sin okunskap och lita på naturens överlägsenhet. Ett litet mått av slump kan göra susen på labbet. Precis som i övriga livet går de bättre om man tillåter sig att ha tur.

Evolution har under miljarder år putsat och slipat på naturens kemi så att olika organismer kan samexistera och frodas på alla möjliga och till synes omöjliga platser.

I naturen har evolutionen ingen plan. Förändringar som gör ett levande väsen bättre anpassat till sin omgivning har en större chans att föras vidare och nya förbättringar läggs till under kommande generationer. Frances Arnold hade en klar plan när hon förverkligade riktad evolution i sitt laboratorium. Hon ville skapa en grönare kemisk industri och framställa biobränsle till olika fordon på ett mer miljövänligt sätt.

Frances Arnold tog evolutionen i sin hand och gjorde den till ett kraftfullt redskap för att förbättra naturens egna katalysatorer. Hon lyckades också skapa helt nya biokatalysatorer som kan utföra uppgifter utan motsvarighet i naturen. Gång på gång har hon genom smarta kombinationer av tanke och slump skapat enzymer som gör största nytta i människans tjänst.

Naturens proteiner kan också göra underverk genom att interagera och intrigera. George Smith utvecklade en metod för att skapa en mycket stor samling av snarlika proteiner och sedan fiska fram de exemplar som bäst fastnar på en molekylär metkrok. I hans metod bär varje protein med sig receptet för sin egen tillverkning. Detta geniala trick gör att man enkelt kan skapa nya kopior av de bästa proteinerna och låta dem tampas i en ännu hårdare tävling om metkroken.

Gregory Winter vässade fiskeredskapen för att utveckla mediciner. Antikroppar är stora komplexa proteiner men Gregory Winter valde att arbeta med ett litet fragment som bär med sig hela den variation som finns bland naturliga antikroppar. Resultatet blev ett kraftfullt verktyg för att ta fram nya antikroppar för diagnostik och sjukdomsbehandling – antikroppar som med hög precision kan haka sig fast hårt och länge vid andra molekyler och cellytor för att underlätta eller störa deras arbete.

Frances Arnold, George Smith and Gregory Winter:
your work has led to the development of enzymes for a greener chemistry and antibodies that save lives. That is a truly great achievement. On behalf of the Royal Swedish Academy of Sciences I wish to convey to you our warmest congratulations. May I now ask you to step forward and receive your Nobel Prizes from the hands of His Majesty the King.

Copyright © The Nobel Foundation 2018

To cite this section
MLA style: Presentationstal. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2022. Tue. 28 Jun 2022. <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2018/55427-presentationstal-3/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.