Presentationstal

Swedish

Presentationstal av Professor Jan Andersson, ledamot av Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet, ledamot av Nobelkommittén för fysiologi eller medicin, 10 December 2008

Professor Jan Andersson presenterar Nobelpriset i fysiologi eller medicin
Professor Jan Andersson presenterar Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2008 i Stockholms Konserthus.
Copyright © The Nobel Foundation 2008
Photo: Hans Mehlin

Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, mina Damer och Herrar,

Årets Nobelpris i Fysiologi eller Medicin belönar två upptäckter av virus som orsakar allvarliga globala sjukdomar.

Mänsklighetens historia har präglats och formats av stora farsoter.  Man kan tänka på böldpest, kolera, tuberkulos, smittkoppor, mässling och influensa. Dessa smittsamma sjukdomar har bidragit till undergången av folk och kulturer. De känner inga landsgränser, och när de först dyker upp bland en grupp människor är de ofta dödliga. Alla nya epidemier har skapat ångest och panikbeteenden beroende på osäkerhet om hur smittan sprids. Vårt främsta motmedel är och har varit – kunskap.

Ena delen av årets pris går till Harald zur Hausen som ville förstå vad som orsakar livmoderhalscancer. Detta är världens näst vanligaste cancer hos kvinnor. En halv miljon drabbas varje år. När zur Hausen framkastade att humant papillomvirus, som var känt att ge upphov till hudvårtor, var orsak till cancern, var det inte många som trodde honom. Han förutsåg att viruset fanns i olika typer och att det bytte skepnad i tumörcellerna. Han insåg att inget virus bildades där utan att vissa virusgener i stället byggdes in i livmoderhalscellernas genom och därigenom med tiden gav upphov till cancer.

Det gick inte att odla fram virus utan zur Hausen fick bevisa sin hypotes genom att använda små bitar av enkelsträngat DNA ifrån själva vårtvirus. Dessa DNA-bitar använde han som beten för att kunna fiska fram virus-DNA-kopior, först ur underlivsvårtor och sedan även ifrån livmoderhalscancerceller. Efter mer än 10 års ihärdigt arbete isolerade han humana papillomvirustyper som orsakade mer än 70 procent av all livmoderhalscancer. Virusgener fanns i varje cancercells DNA och omprogrammerade cellerna till en okontrollerad cellväxt.

Denna upptäckt har lett fram till vaccin mot dessa virus som ger skydd mot smittan. Man har också fått förbättrade metoder att förutsäga vilka kvinnor som är i riskzonen.

Den andra delen av årets pris gäller upptäckten av humant immunbristvirus-HIV. 1981 kom flera alarmerande rapporter om att unga tidigare friska människor dog i lunginflammation eller ovanliga tumörer. Detta var inledningen till en epidemi som i sin gåtfullhet och genomslag i olika kulturer trotsade alla tidigare beskrivna. Den kom under en epok när vi trodde att vi bekämpat samtliga stora smittsamma sjukdomar. Nu fanns antibiotika, vacciner, en god hygien och förbättrade levnadsvillkor skulle hålla oss immuna. Smittskyddsinstituten skulle läggas ner, men när AIDS kom på allas läppar spreds en ny oro i samhällen.

Françoise Barré-Sinoussi och Luc Montagnier spekulerade över att AIDS orsakades av ett okänt retrovirus, ett sorts tumörvirus från djurriket som mera nyligen även hittats hos människa. Men hur skulle en tiotusendels millimeter stort virus kunna ge upphov till alla dessa olika sjukdomsmanifestationer?

Barré-Sinoussi och Montagnier upptäckte HIV i lymfknutor från nyligen insjuknade patienter. Det producerades i stora mängder i vita blodkroppar och gav upphov till celldöd i celler av det slag som saknades hos de aids-sjuka patienterna. HIV var som en kameleont. Varje patient bar på en unik virusvariant och det kunde gömma sig i värdcellens genom. Barré-Sinoussis och Montagniers upptäckt förklarade sjukdomsutvecklingen, smittsamheten och gjorde att sambandet mellan HIV och AIDS kunde fastställas. Metoder att upptäcka smittade människor och blodprodukter utvecklades och sjuka människor fick snabbt tillgång till effektiva bromsmediciner. Hittills har 60 miljoner människor i världen smittats av HIV och sammanlagt 25 miljoner har dött i AIDS. Allt fler får bromsmediciner även i utvecklingsländer. Ett annat glädjeämne är att epidemin nu minskar hos de unga i de länder där den började. Det bästa preventivmedlet mot HIV/AIDS är och förblir emellertid kärleken.

Sehr geehrter Herr Professor zur Hausen!
Ihre Entdeckung hat zu der Erkenntnis geführt, daß Viren bei Menschen Krebs erregen können, und daß wir neue Möglichkeiten zur Vorbeugung von Krebs gefunden haben, der durch humane Papillomaviren hervorgerufen wird.

Professeurs Barré-Sinoussi et Montagnier!
Votre découverte nous a révélé l’existence d’un nouveau virus, le VIH, et cette connaissance a ouvert la voie à de nouveaux traitements contre la maladie du VIH/SIDA.

On behalf of the Nobel Assembly at Karolinska Institutet it is my privilege and pleasure to express our warmest congratulations and our deepest admiration as I now ask you to step forward to receive the Nobel Prize from the hands of His Majesty the King.

Copyright © The Nobel Foundation 2008

To cite this section
MLA style: Presentationstal. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2022. Tue. 6 Dec 2022. <https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2008/7791-presentationstal-2008/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.