Presentationstal

English
Swedish

Presentationstal av professor Anna Wedell, ledamot av Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet, adjungerad ledamot av Medicinska Nobelkommittén, 10 december 2019

Eders Majestäter. Eders Kungliga Högheter. Ärade Pristagare. Mina Damer och Herrar.

Livets elixir, så kallades den på 1500-talet, den gas vi idag kallar syre.
Eldluft var den mer kärnfulla benämningen som vår egen Scheele använde på 1700-talet för den komponent i luften som krävs för förbränning.
Brinner, det gör vi alla. Förbränning sker i våra kroppar när vi utvinner energi från föda.
Utan syre, ingen energi, inget liv.

Alla vet att utan syre kvävs vi.
Vad alla kanske inte vet är, att syrebrist ständigt uppstår inne i våra kroppar, t ex i våra muskler när de arbetar.
Årets Nobelpris i Fysiologi eller Medicin handlar om hur vi känner av och anpassar oss in i våra minsta beståndsdelar när det blir ont om syre.

Redan i slutet av 1800-talet lärde vi oss att på hög höjd med mindre syre, anpassar sig kroppen genom att bilda fler röda blodkroppar.
I mitten av 1900-talet insåg man att det styrs av erytropoetin från njuren. Hur det går till förstod man dock inte alls.

Gregg Semenza och Sir Peter Ratcliffe bestämde sig, oberoende av varandra, för att ta reda på hur erytropoetin-genen kan ha en sådan extraordinär förmåga att reagera när syrenivån sjunker.
Semenza upptäckte ett kritiskt DNA-element. Även Ratcliffe var det på spåret, och visade att elementet var aktivt i alla celler. Syreregleringen sker alltså överallt i kroppen. Semenza upptäckte sedan faktorn som aktiverar försvarsgenerna. Den fick namnet HIF. HIF visade sig vara underkastad en avancerad kontroll. Den bildas hela tiden, men när det finns gott om syre försvinner den. Bara när syret sjunker blir HIF kvar och kan mobilisera vårt försvar.

William Kaelin studerade ett annat problem, von Hippel-Lindaus sjukdom, med ärftligt ökad risk för vissa cancerformer. Cancerceller utan genen, VHL, hade aktiverat gener som styrs av HIF. Sir Peter Ratcliffe bevisade i ett avgörande experiment att VHL krävs för att HIF ska undanskaffas.

Men vad var signalen till VHL att HIF måste försvinna?
I början av 2000-talet löser Kaelin och Ratcliffe samtidigt denna gåta. Signalen var att syreatomer sätts fast på HIF. Utan syre, ingen signal till VHL, HIF får vara kvar och kan dra igång försvaret.

Pusselbit för pusselbit har pristagarna förklarat ett känsligt maskineri som kompenserar när det livsviktiga syret inte finns till hands i exakt rätt mängd.

Idag vet vi att maskineriet påverkar en mängd olika funktioner.
När det blir ont om syre effektiviseras syretransporten, genom att nya blodkärl och röda blodkroppar bildas. Våra celler instrueras också att hushålla med det syre som finns, genom att energiomsättningen omprogrammeras.
Syreregleringen är också involverad i många sjukdomar. Tack vare pristagarnas upptäckter pågår intensiv aktivitet för att utveckla läkemedel mot till exempel blodbrist och cancer.

Professors Semenza, Ratcliffe and Kaelin,
Your groundbreaking discoveries have shed light on a beautiful mechanism explaining our ability to sense and react to fluctuating oxygen levels. The system you have clarified is of fundamental importance for all aspects of physiology and for many human diseases. Without it, animal life would not be possible on this planet.

On behalf of the Nobel Assembly at Karolinska Institutet, it is my great privilege to convey to you our warmest congratulations. I now ask you to step forward to receive the Nobel Prize from the hands of His Majesty the King.

 

Copyright © The Nobel Foundation 2019

To cite this section
MLA style: Presentationstal. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2022. Mon. 28 Nov 2022. <https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2019/100123-ceremony-speech-swedish/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.