Hannes Alfvén

Banquet speech

Hannes Alfvén’s speech at the Nobel Banquet in Stockholm, December 10, 1970

Ers Majestät, Era Kungliga Högheter, Mina Damer och Herrar,

I raden av tacktalare skall jag utnyttja den färdighet, som i hela vår grupp endast Ulf von Euler och jag besitter, den att kunna tala svenska. Jag vill på svenska uttala ett varmt tack till många vänner, som finns här, och många vänner, som inte finns här. Det är särskilt två grupper, som jag vänder mig till. Det är mina vänner, kolleger och medarbetare vid Tekniska Högskolan, som har utfört det mesta av det arbete, som i dag har prisbelönats, under de trettio år minus tre dagar, som jag har haft förmånen att få arbeta på Tekniska Högskolan. Det är också mina vänner och kolleger inom Kungliga Vetenskapsakademien, som har fattat detta för mig och mina medarbetare högst behagliga beslut. Tack skall Ni ha allihopa.

From Les Prix Nobel en 1970, Editor Wilhelm Odelberg, [Nobel Foundation], Stockholm, 1971

Copyright © The Nobel Foundation 1970

 

To cite this section
MLA style: Hannes Alfvén – Banquet speech. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2024. Thu. 25 Jul 2024. <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1970/alfven/speech/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Nobel Prizes and laureates

Eleven laureates were awarded a Nobel Prize in 2023, for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. Their work and discoveries range from effective mRNA vaccines and attosecond physics to fighting against the oppression of women.

See them all presented here.
Illustration

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.