Hannes Alfvén

Banquet speech

Hannes Alfvén’s speech at the Nobel Banquet in Stockholm, December 10, 1970

Ers Majestät, Era Kungliga Högheter, Mina Damer och Herrar,

I raden av tacktalare skall jag utnyttja den färdighet, som i hela vår grupp endast Ulf von Euler och jag besitter, den att kunna tala svenska. Jag vill på svenska uttala ett varmt tack till många vänner, som finns här, och många vänner, som inte finns här. Det är särskilt två grupper, som jag vänder mig till. Det är mina vänner, kolleger och medarbetare vid Tekniska Högskolan, som har utfört det mesta av det arbete, som i dag har prisbelönats, under de trettio år minus tre dagar, som jag har haft förmånen att få arbeta på Tekniska Högskolan. Det är också mina vänner och kolleger inom Kungliga Vetenskapsakademien, som har fattat detta för mig och mina medarbetare högst behagliga beslut. Tack skall Ni ha allihopa.

From Les Prix Nobel en 1970, Editor Wilhelm Odelberg, [Nobel Foundation], Stockholm, 1971

Copyright © The Nobel Foundation 1970

 

To cite this section
MLA style: Hannes Alfvén – Banquet speech. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2023. Sun. 10 Dec 2023. <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1970/alfven/speech/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Streams during Nobel Week

Watch the 2023 Nobel Prize lectures, the Nobel Prize Concert, Nobel Week Dialogue, the prize award ceremonies in Oslo and Stockholm and Nobel Peace Prize Forum here at nobelprize.org.
Watch lectures and award ceremonies

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.