Presentationstal

Professor Torsten Persson presenterar Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne

Professor Torsten Persson presenterar Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2012 i Stockholms Konserthus. Copyright © Nobel Media AB 2012
Photo: Alex Ljungdahl

English
Swedish

Presentationstal av professor Torsten Persson, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, ledamot av Ekonomipriskommittén, 10 December 2012.

Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, Ärade Pristagare, mina damer och herrar,

Det är viktigt att välja rätt i livet. Men i många avgörande frågor – till exempel vad gäller skola, universitet, jobb och livspartner – räcker det inte att välja. Man måste också bli vald. Vid sådan matchning blir den centrala frågan: vem får vad?

I augusti 2011 får en 66-årig man i Livingston, New Jersey en ny njure. Donatorn är en främling, en 44-årig man från Riverside, California, som ger bort sin vänstra njure av ren välgörenhet. Mottagarens systerdotter är beredd att donera en av sina njurar till sin morbror, men har fel blodgrupp. Systerdottern får i stället ge sin njure till en främmande kvinna i Wisconsin, vars förre pojkvän i sin tur donerar en av sina till en främmande patient i Pittsburgh. Byteskedjan slutar först efter 60 samordnade operationer över hela USA. Fyra dagar före julafton kan en trettionde patient med kronisk njursvikt, en 45-årig man i Chicago, återuppta ett värdigt liv efter ett plågsamt år i dialys.

Denna solskenshistoria speglar inte bara landvinningar inom njurmedicin, utan också banbrytande forskning inom matchningsteori. Man kan fördela trettio njurar mellan trettio patienter på ett nästintill oändligt antal sätt. Men bara några få av dessa möjliga matchningar är riktigt bra, eftersom människokroppen är så benägen att stöta bort främmande organ.

Det är bara åtta år sen Alvin Roth och hans medarbetare publicerade den första vetenskapliga studien om hur man bäst kan hushålla med organdonatorers välvilja.  Tillsammans med läkare, grundade de ett år senare det första centret för att matcha njurdonatorer med patienter: New England Program for Kidney Exchange.

Roth var vid det laget ingen nybörjare på matchningsområdet. År 2003 fick han i uppdrag att stöpa om den procedur som årligen matchar mer än 90,000 blivande gymnasieelever i New York med hundratals skolor – ett problem med ett svindlande antal möjliga lösningar. Resultatet blev så framgångsrikt att flera andra storstäder anammat liknade system för skolval. Redan i mitten på nittiotalet hade Roth fått uppgiften att bygga om det clearinghus som varje år parar ihop 20,000 nyblivna läkare med sjukhusavdelningar över hela USA.

Matchningsteorin har dock en mycket längre historia. För jämnt 50 år sedan skriver matematikern David Gale ett brev till några kolleger om ett klurigt matematiskt problem. Anta att ett stort antal studenter skall antas vid ett mycket mindre antal universitet. Finns det då alltid en stabil matchning, där varje student blir antagen av det universitet hon rankar högst bland alla de universitet som är beredda att anta henne, och vice versa för universiteten? Lloyd Shapley svarar med vändande post. Han bevisar inte bara att svaret är “ja”, utan föreslår en specifik algoritm som alltid leder fram till en stabil lösning i dylika, tvåsidiga matchningsproblem. Det är just den algoritmen som Roth byggde på, tre-fyra årtionden senare, när han reformerade både clearinghuset för nya läkare och New Yorks skolval.

På sjuttiotalet löser Shapley ett annat abstrakt problem, om ensidig matchning. Om ett antal personer har var sitt hus, finns då någon specifik procedur som tillåter dem att byta hus sinsemellan till dess ingen kan få det bättre, givet deras preferenser för bostäder? Shapleys eleganta lösning visar att svaret är ja. Det är just det resultatet som Roth byggde på, tre årtionden senare, i sina arbeten om byteskedjor för njurar.

Dear Professors Roth and Shapley,

Professor Shapley:  your contributions to cooperative game theory are legendary among game theorists and economists.  You and David Gale are the founders of matching theory, and the deferred-acceptance algorithm you discovered is the cornerstone on which theory and applications rest.

Professor Roth:  your innovative work comprises theory, empirical evaluation, laboratory experiments, and design of actual markets where prices cannot be used, for ethical or legal reasons. It is this feedback between theory and practice that makes market design such a flourishing field.

You have never worked together. But together your contributions constitute one of those unexpected journeys, from basic research motivated by sheer curiosity, to practical use for the benefit of mankind.  It is an honour and a privilege to convey to you, on behalf of the Royal Swedish Academy of Sciences, our warmest congratulations. I now ask you to receive your Prize from his Majesty the King.

To cite this section
MLA style: Presentationstal. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2024. Thu. 25 Jul 2024. <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2012/9280-presentationstal-2012-4/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Nobel Prizes and laureates

Eleven laureates were awarded a Nobel Prize in 2023, for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. Their work and discoveries range from effective mRNA vaccines and attosecond physics to fighting against the oppression of women.

See them all presented here.
Illustration

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.