2006 Nobel Yazın Ödülü

Logo
English
English [pdf]
Swedish
Swedish [pdf]
French
French [pdf]
German
German [pdf]
Turkish
Turkish [pdf]

Daimi Sekreter

Basın bildirisi
12 Ekim 2006

2006 Nobel Yazın Ödülü

2006 Nobel Yazın Ödülü,

“Kentinin melankolik ruhunun izlerini sürerken kültürlerin birbirleriyle çatışması ve örülmesi için yeni simgeler bulan”.

Orhan Pamuk’a verilmiştir.

The Swedish Academy

To cite this section
MLA style: 2006 Nobel Yazın Ödülü. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2021. Sat. 16 Jan 2021. <https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2006/8037-orhan-pamuk-2006-2/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.