Presentationstal

Swedish

Presentationstal av Professor Christer Höög, ledamot av Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet, 10 December 2010

Professor Christer Höög presenterar Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2010
Professor Christer Höög presenterar Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2010 i Stockholms Konserthus.
Copyright © The Nobel Foundation 2010
Photo: AnnaLisa B. Andersson

Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, mina Damer och Herrar,

Årets Nobelpris i Fysiologi eller Medicin belönar en av vår tids stora medicinska landvinningar, in vitro-fertilisering – också kallad provrörsbefruktning. Som i ett mirakel har denna metod möjliggjort för många ofrivilligt barnlösa par att skaffa barn.

Bakom detta vetenskapliga genombrott står den brittiske forskaren Robert Edwards. Med utgångspunkt från sin grundvetenskapliga forskning kring fortplantningens biologi så såg han möjligheten att behandla infertilitet, ett medicinskt tillstånd som drabbar mer än 10 procent av mänskligheten.

Infertilitet orsakas ofta av att spermier och ägg misslyckas med att mötas på naturlig väg. Robert Edwards bestämde sig i början av 1960-talet för att försöka utveckla en metod där mänskliga ägg skulle befruktas utanför kroppen och först därefter återföras till kvinnan. Detta visionära forskningsprojekt mötte motstånd från etablissemanget då det väckte frågor kring livets början och människans naturliga begränsningar. Robert Edwards initierade därför tidigt en etisk debatt kring in vitro-fertilisering, en debatt som med tiden bidrog till att metoden kom att bli allmänt accepterad.

Många vetenskapliga frågeställningar behövde lösas för att in vitro-fertilisering skulle kunna bli en realitet, frågeställningar som Robert Edwards på ett systematiskt sätt tog sig an. Han klargjorde under 1960-talet mognadsprocessen för mänskliga ägg utanför kroppen och på vilket sätt olika hormoner påverkar denna process. 1969 visade Robert Edwards och hans medarbetare att mänskliga ägg kunde befruktas utanför kroppen, en revolutionerande upptäckt.

Robert Edwards påbörjade därefter, i samarbete med gynekologisk expertis, det forskningsarbete som krävdes för att förvandla en grundvetenskaplig insikt till en klinisk behandling. De lyckades visa att ett mänskligt ägg befruktat utanför kroppen kunde ge upphov till ett tidigt embryo. Men ännu återstod den viktigaste frågan – skulle ett ägg befruktat utanför kroppen kunna ge upphov till en graviditet och födelsen av ett barn?

Efter många år av försök kunde denna fråga till sist besvaras. Den 25 juli 1978 föddes Louise Joy Brown, det första barn som tillkommit efter in vitro-fertilisering. Idag är in vitro-fertilisering en etablerad metod för att behandla infertilitet och med hjälp av denna metod har mer än fyra miljoner barn fötts. Dessa barn är lika friska som de som föds på naturlig väg och åtskilliga av dem har nu hunnit uppnå en vuxen ålder och själva få barn.

Robert Edwards har kartlagt ett nytt territorium inom medicinen och givit millioner ofrivilligt barnlösa nytt hopp. Han har med sin vetenskapliga vision och sitt personliga mod visat oss alla ett exempel på hur en medicinsk terapi, om än till att börja med mycket kontroversiell, med tiden kan etableras.

Dear Robert Edwards,
The development of human in vitro fertilization has made it possible to treat infertility, a medical condition that afflicts a large proportion of humanity. Your pioneering work therefore represents a monumental achievement that truly can be said to confer the greatest benefit to mankind. The result of your work has touched us all, giving millions of infertile couples a precious gift, a child.

On behalf of the Nobel Assembly at Karolinska Institutet it is my great privilege to convey to you our warmest congratulations and our deepest admiration.

In the absence of this year’s Nobel Laureate in Physiology or Medicine, I ask Professor Edwards’ wife and long-term scientific companion, Dr Ruth Fowler Edwards, to come forward and receive his Prize from the hands of His Majesty the King.

Copyright © The Nobel Foundation 2010

To cite this section
MLA style: Presentationstal. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2024. Tue. 5 Mar 2024. <https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2010/7416-presentationstal-2010/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Nobel Prizes and laureates

Eleven laureates were awarded a Nobel Prize in 2023, for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. Their work and discoveries range from effective mRNA vaccines and attosecond physics to fighting against the oppression of women.

See them all presented here.
Illustration

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.