Poetry

Poetry

Från Lyssnare Jag var liten i lyssnandets dagar. /- – -/ Tandlösa munnar berättade i sena höstar om spetälsk kärrsäd och beska mjöldrygans blomma. Jag frös vid min barndoms härd. Av Harry Martinson Ur Nomad, 1931 Publicerad med tillstånd av Eva Martinson

more

Poetry

Elektronerna Elektronerna spinner med sin ringdans förblivandets puppor, de innersta kokongerna som inte självmant öppnar sig emedan de är förblivandets. Det gäller där inte att kläckas utåt. Där gäller det att vakta och bevara det inres metamorfoser, de djupare svängande innersta danserskornas lek. Av Harry Martinson Ur Dikter om ljus och mörker, 1971 Publicerad med…

more

Poetry

Visit to the observatory We viewed a nebula inside a tube. To us a golden herd of mist it seemed. In larger tubes it might have gleamed as suns in thousands in their boundless space. Our dizziness of mind imagined that it rose, high up from war on earth, from time and space—our life’s naivety—…

more

Poetry

Synen Med skrämsel i ögonen sågo frälsningssoldaterna från observatoriets tornhjälm: himlaharporna; de titaniska, svängande nebulosornas kaotiska strängar av guldgas. Långt ut i tidslösheternas omätliga kristall där tanken skrämd kan störta evigt genom årtusendena rörde sig de gasartade gyllene harpobågar som ryka i Skytten. Av Harry Martinson Ur Natur, 1934 Publicerad med tillstånd av Eva Martinson

more

Poetry

From Listener I was small in the listening days. /- – -/ At late harvests toothless mouths told of leprous marsh-spot in the seed and the bitter bloom of ergot on the rye. I grew cold at my childhood hearth By Harry Martinson From Nomad, 1931 Translated by Stephen Klass Published with the permission of…

more

Poetry

The Visions With fright in their eyes the soldiers of salvation beheld from the helmeted observatory tower: the heavenly harps; the swaying, titanic nebulae and their chaotic strings of gaseous gold. Far off in the boundless crystal of places beyond time where thought in fright can plunge everlastingly through millennia stirred the gaslike golden bowers…

more

Poetry

Li Ti’s Advice If you own two coppers, said Li-Ti on a journey, buy one loaf of bread and one blossom. The bread is there to fill you The blossom you buy is to tell you that life is worth the living. By Harry Martinson From Gräsen i Thule, 1958 Translated by Stephen Klass Published…

more

Poetry

Li Ti’s råd Äger du tvenne slantar, sade Li Ti på en resa, köp då ett bröd och en blomma. Brödet är till för din föda. Blomman du köper betyder att livet är värt att leva. Av Harry Martinson Ur Gräsen i Thule, 1958 Publicerad med tillstånd av Eva Martinson

more

Poetry

Från Li Kan talar under trädet Alla upprors vågor åldras fort och alla upprors stigar blir snart till allfarvägar. Kvar står en längtan till något som inte är begärens eller vedergällningarnas hjul. Bäst är mänskan när hon önskar det goda hon inte förmår och slutar odla det onda som hon lättare förmår. Då har hon…

more

Poetry

Den stora sorgen Naturens lagar är redan på väg att ställa oss alla mot väggen. Den väggen är lag av naturen. Den saknar evangelium. Den stora sorgen måste vi alla dela. Då blir den möjlig att bära. Den stora sorgen är den stora omsorgen. Den måste vi alla lära. Det finns bland alla bör och…

more