Pressmeddelande: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2007

English
Swedish

Logo

15 oktober 2007

Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2007 gemensamt till

Leonid Hurwicz
University of Minnesota, MN, USA,

Eric S. Maskin
Institute for Advanced Study, Princeton, NJ, USA,

och

Roger B. Myerson
University of Chicago, IL, USA

“för att ha lagt grunden till teorin för allokeringsmekanismer”.

 

Utformningen av ekonomiska institutioner

Adam Smiths klassiska metafor “den osynliga handen” syftar på hur marknaden under idealiska förhållanden leder till en effektiv användning och fördelning av knappa resurser. Men i praktiken är förhållandena vanligen inte idealiska; till exempel är konkurrensen inte helt fri, konsumenter är ofullständigt informerade och produktion och konsumtion kan ha positiva eller negativa effekter för andra människor eller för miljön. Dessutom sker många transaktioner inte på öppna marknader utan inom företag, i förhandlingar mellan individer eller intresseorganisationer och under en mängd andra institutionella förhållanden. Hur väl fungerar olika sådana institutioner, eller allokeringsmekanismer? Vilken är den optimala mekanismen för att uppnå ett visst mål, såsom samhällelig välfärd eller privatekonomisk vinst? Är statliga regleringar befogade och, om så är fallet, hur utformas de bäst?

Dessa frågor är svåra, bland annat därför att information om människors preferenser och tillgänglig produktionsteknologi vanligen är utspridd bland många aktörer, som kan använda sin privata information för att främja egna intressen. Teorin för allokeringsmekanismer, initierad av Leonid Hurwicz och senare utvecklad av Eric Maskin och Roger Myerson, har fördjupat vår förståelse av hur optimala mekanismer bör utformas med hänsyn till individers incitament och privata information. Teorin tillåter oss att särskilja situationer där marknader fungerar väl från sådana där de inte gör det. Den har hjälpt ekonomer att identifiera effektiva marknadsformer, regleringar och röstnings­procedurer. Teorin för allokeringsmekanismer spelar idag en central roll inom många områden av nationalekonomin och inom delar av statsvetenskapen.

Läs mer om årets ekonomipris


Leonid Hurwicz, amerikansk medborgare. Född 1917 (90 år) i Moskva, Ryssland. Regents Professor Emeritus of Economics vid University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA.
www.econ.umn.edu/faculty/hurwicz

Eric S. Maskin, amerikansk medborgare. Född 1950 (56 år) i New York City, NY, USA. F.D. i tillämpad matematik, 1976, vid Harvard University, Cambridge, MA, USA. Albert O. Hirschman Professor of Social Science vid Institute of Advanced Study, Princeton University, NJ, USA, sedan 2000.
www.sss.ias.edu/community/maskin.php

Roger B. Myerson, amerikansk medborgare. Född 1951 (56 år) i Boston, MA, USA. F.D. i tillämpad matematik, 1976, vid Harvard University, Cambridge, MA, USA. Glen A. Lloyd Distinguished Service Professor vid University of Chicago, IL, USA, sedan 2007.
http://home.uchicago.edu/~rmyerson

Prissumma: 10 miljoner svenska kronor, delas lika mellan pristagarna.

Kontaktpersoner: Annika Moberg, Informatör, tel. 08-673 95 22, 0702-63 74 46, [email protected]
Peter Englund, Vetenskaplig redaktör, tel. 08-736 91 54

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskap­erna och stärka deras inflytande i samhället. Av hävd tar akademien särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik.

 

To cite this section
MLA style: Pressmeddelande: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2007. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2023. Tue. 5 Dec 2023. <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2007/9269-pressmeddelande-sveriges-riksbanks-pris-i-ekonomisk-vetenskap-till-alfred-nobels-minne-2007/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Streams during Nobel Week

Watch the 2023 Nobel Prize lectures, the Nobel Prize Concert, Nobel Week Dialogue, the prize award ceremonies in Oslo and Stockholm and Nobel Peace Prize Forum here at nobelprize.org.
Watch lectures and award ceremonies

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.